turlistan.se - tillbaka till startsidan

Strinningen


Färjeläge: Strinningen

Nästa färja avgår om 38 minuter

Visar avgångar för 48 timmar framåt från Strinningen
Avgångstid Från Till Info
03:00 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
04:00 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
05:00 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
05:30 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
06:00 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
06:20 Strinningen Hemsö
06:40 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
07:00 Strinningen Hemsö
07:20 Strinningen Hemsö
07:40 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
08:00 Strinningen Hemsö
08:30 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
09:00 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
09:30 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
10:00 Strinningen Hemsö
10:20 Strinningen Hemsö
10:30 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
10:40 Strinningen Hemsö
11:00 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
11:30 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
12:00 Strinningen Hemsö
12:20 Strinningen Hemsö
12:30 Strinningen Hemsö
12:40 Strinningen Hemsö
13:00 Strinningen Hemsö Inga dubbleringsturer
13:40 Strinningen Hemsö
14:00 Strinningen Hemsö
14:40 Strinningen Hemsö
15:00 Strinningen Hemsö
15:20 Strinningen Hemsö
15:30 Strinningen Hemsö
15:40 Strinningen Hemsö
16:00 Strinningen Hemsö
16:20 Strinningen Hemsö
16:40 Strinningen Hemsö
17:00 Strinningen Hemsö
17:30 Strinningen Hemsö Inga dubbleringsturer
18:00 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
18:30 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
19:00 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
19:30 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
20:00 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
20:30 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
21:00 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
21:30 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
22:00 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
22:30 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
23:00 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
23:30 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
Imorgon 00:00 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
Imorgon 01:00 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
Imorgon 02:00 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
Imorgon 03:00 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
Imorgon 04:00 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
Imorgon 05:00 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
Imorgon 05:30 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
Imorgon 06:00 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
Imorgon 06:20 Strinningen Hemsö
Imorgon 06:40 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
Imorgon 07:00 Strinningen Hemsö
Imorgon 07:20 Strinningen Hemsö
Imorgon 07:40 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
Imorgon 08:00 Strinningen Hemsö
Imorgon 08:30 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
Imorgon 09:00 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
Imorgon 09:30 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
Imorgon 10:00 Strinningen Hemsö
Imorgon 10:20 Strinningen Hemsö
Imorgon 10:30 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
Imorgon 10:40 Strinningen Hemsö
Imorgon 11:00 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
Imorgon 11:30 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
Imorgon 12:00 Strinningen Hemsö
Imorgon 12:20 Strinningen Hemsö
Imorgon 12:30 Strinningen Hemsö
Imorgon 12:40 Strinningen Hemsö
Imorgon 13:00 Strinningen Hemsö Inga dubbleringsturer
Imorgon 13:40 Strinningen Hemsö
Imorgon 14:00 Strinningen Hemsö
Imorgon 14:40 Strinningen Hemsö
Imorgon 15:00 Strinningen Hemsö
Imorgon 15:20 Strinningen Hemsö
Imorgon 15:30 Strinningen Hemsö
Imorgon 15:40 Strinningen Hemsö
Imorgon 16:00 Strinningen Hemsö
Imorgon 16:20 Strinningen Hemsö
Imorgon 16:40 Strinningen Hemsö
Imorgon 17:00 Strinningen Hemsö
Imorgon 17:30 Strinningen Hemsö Inga dubbleringsturer
Imorgon 18:00 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
Imorgon 18:30 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
Imorgon 19:00 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
Imorgon 19:30 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
Imorgon 20:00 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
Imorgon 20:30 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
Imorgon 21:00 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
Imorgon 21:30 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
Imorgon 22:00 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
Imorgon 22:30 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
Imorgon 23:00 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
Imorgon 23:30 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
2024-07-25 00:00 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
2024-07-25 01:00 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.
2024-07-25 02:00 Strinningen Hemsö Kallelsetur - kallas tidigast 10 minuter före avgångstid på 0771-65 65 65 eller via Trafikinfoappen.